ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದಿವ್ಯಾ ಸುರೇಶ್ ಮತ್ತು ರಾಕೇಶ್ ನ ಸಂಬಂಧವೇನು? ;ಈ ಗುಟ್ಟನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ರಾಕೇಶನ ತಾಯಿ!!

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 8 ರ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪರ್ಧಿ ದಿವ್ಯಾ ಸುರೇಶ್. ಆಕೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ರಾಕೇಶ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ದಿವ್ಯಾ ಸುರೇಶ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಪಾವಾಗಡ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಗೆಳೆತನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿರುತ್ತಾನೆ.ಇದೀಗ ವೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಒಟಿಟಿ ಸೀಸನ್ ಓನ್ ಗೆ ರಾಕೇಶ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಲಿ ವಿಷಯ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?2017ರಲ್ಲಿ …

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದಿವ್ಯಾ ಸುರೇಶ್ ಮತ್ತು ರಾಕೇಶ್ ನ ಸಂಬಂಧವೇನು? ;ಈ ಗುಟ್ಟನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ರಾಕೇಶನ ತಾಯಿ!! Read More »