ಪುತ್ತೂರು ಹಿಂ. ಜಾ. ವೇ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಗಿ ಆಶೋಕ್ ತ್ಯಾಗರಾಜನಗರ ಆಯ್ಕೆ

ಹಿಂದು ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಪುತ್ತೂರು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಶೋಕ್ ತ್ಯಾಗರಾಜನಗರ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.