ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರೇ ಗಮನಿಸಿ | ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೆನೇ ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಕುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ !!! ಗಮನವಿರಲಿ

ಗ್ರಾಹಕರು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಸೇವೆ ಉಚಿತ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳಿಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ. ಹಾಗೆನೇ, ಕೆಲವು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉಚಿತ ಮಿತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದರೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಅಗತ್ಯ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು ಆನ್ ಲೈನ್ ಹಾಗೂ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಎರಡೂ …

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರೇ ಗಮನಿಸಿ | ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೆನೇ ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಕುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ !!! ಗಮನವಿರಲಿ Read More »