Browsing Tag

African lion dog

ನಾಯಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಗಮನಿಸಿ | ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ ಅಪರೂಪದ ನಾಯಿ | ಇದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಏನು? ಹೆಸರೇನು ?

ನಾಯಿಗಳೆಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲಾ ಹೇಳಿ? ದೊಡ್ಡವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ನಾಯಿಯನ್ನು ಮುದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈಗಂತೂ ಅನೇಕ ತಳಿಯ ನಾಯಿಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಲಯನ್ ಡಾಗ್ ಎಂಬ ತಳಿಯ ನಾಯಿಯು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಈ ತಳಿಯ ನಾಯಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ