ಈ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ಬಂದರೆ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ |ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿಯೇ ತಿರುಗೋ ಅವಕಾಶವಿರೋ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಯಾವುದು?

ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜನರು ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನೂ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿಯೂ ನಂಬಲಸಾಧ್ಯವಾದ ಮೂಡನಂಬಿಕೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇ ಸರಿ. ಅಂತಹದ್ದೇ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸದೇ ನಗ್ನವಾಗಿರುವ ಆಚರಣೆ ಸ್ಪೀಲ್‌ಪ್ಲಾಟ್ಜ್‌ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಈ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಹಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದರೆ, UK ಯ ಹರ್ಟ್‌ಫೋರ್ಡ್‌ ಶೈರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪೀಲ್‌ಪ್ಲಾಟ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಹೊರಗಿನಿಂದ …

ಈ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ಬಂದರೆ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ |ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿಯೇ ತಿರುಗೋ ಅವಕಾಶವಿರೋ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಯಾವುದು? Read More »