Beauty tips: ನಿಮ್ಮ ಹೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ?! ಈಗಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ

 

Beauty tips: ಪುರುಷರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯರಾಗಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಾವು ಚಂದವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಅವರಿರುವ ಎತ್ತರ, ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಬೊಜ್ಜು, ದಡೂತಿ ದೇಹ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಡ್ಡಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತೂಕ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕೆಂದು ಈಗಲೇ ಗಮನಿಸಿ, ಆದರಂತೆ ಇರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

Height Weight
(ಅಡಿ)                           Men (kg)      Women (kg)

5’0″ (152 Cm)             50-54              48-52

5′ 1″ (155 Cm)            52-56             50-54

5′ 2″ (157 Cm)            54-58              51-55

5′ 3″ (160 Cm)            56-60             53-57

5′ 4″ (163 Cm)            57-61             55-59

5′ 5″ (165 Cm)            59-63             57-61

5′ 6″ (168 Cm)            61-65             58-62

5′ 7″ (170 Cm)            63-67             60-64

5′ 8″ (173 Cm)            65-69             62-66

5’9″ (176 Cm)             67-71              64-68

5′ 10″ (177 Cm)          69-73             66-70

5’11” (180 Cm)            71-75             68-72

6’0″ (183 Cm)              73-77            70-74

6’1″ (185 Cm)              75-79            72-76

6’2″ (188 CM)              77-81             74-78

6′ 3″ (191 Cm)             80-84              78-80

Leave A Reply

Your email address will not be published.