ಡಿಸೆoಬರ್ 31 ರ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ । ಏನಂತಾರೆ ಜನ ?

ಹಬ್ಬಗಳು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಖುಷಿಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆ ಕೂಡ. ಹೊಸವರ್ಷ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರಣಿ ತಪ್ಪುಗಳ (!!) ಮಧ್ಯೆಯೇ ಒಂದು ಭರ್ಜರಿ ಸಕ್ಸಸ್ ನಮಗಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿರಬಹುದು. ಇಂತಿಷ್ಟು ಸೋಲಿನ, ನೋವಿನ ನಂತರವೇ ನಮಗೆ ಗೆಲುವಿನ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಡಲು ಅದೃಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೊದಲೇ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆದಿಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಹೂ ನೋಸ್ ?! ಹೊಸವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷ …

ಡಿಸೆoಬರ್ 31 ರ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ । ಏನಂತಾರೆ ಜನ ? Read More »