ಮಹಿಳೆಯರೇ ನಿಮಗೊಂದು ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ | ರೈಲ್ವೇನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ನಿಮಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ – ರೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣುವುದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಜನರ ಕ್ಷೇಮ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಹಿಳೆಯರು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಆಸನದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರು, ಮಹಿಳೆಯರ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಸನಗಳನ್ನ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದಂತೆ, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆಸನಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ರೈಲುಗಳು …

ಮಹಿಳೆಯರೇ ನಿಮಗೊಂದು ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ | ರೈಲ್ವೇನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ನಿಮಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ – ರೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ Read More »