ಮುದ್ದಾದ ಬೆಕ್ಕು ತಯಾರಿಸಿತು ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆ!!

ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ, ನಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಒಂದೆಡೆ, ನಾಯಿ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಬೆಕ್ಕು ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಿನ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳ ಕಾಟ ತಪ್ಪಿಸಲು ಜನರು ಬೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಕುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರ ಸ್ನೇಹಿತ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಅಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಿದ ಬೆಕ್ಕು ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕೇ ?! ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವೀಡಿಯೋವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ …

ಮುದ್ದಾದ ಬೆಕ್ಕು ತಯಾರಿಸಿತು ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆ!! Read More »