ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೇಗೇಗೋ ಹೊಲಿದ ಟೈಲರ್ | ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬಟ್ಟೆಯ ಅಂದ ಕೆಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಭಾರೀ ದಂಡ

ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ಬಳಸುವ ಉಡುಪುಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಕಾದಾಗ ಟೈಲರ್ ನ ಮೊರೆ ಹೋಗುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಆದರೆ, ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆ ನಾವು ಊಹಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಲಿಯದಿದ್ದರೆ, ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಕೋಪ, ನಿರಾಶೆಯಾಗುವುದು ಖಚಿತ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಯಲು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸವೆ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋದರೆ ಗ್ರಾಹಕ ಟೈಲರ್ ಗೆ ಬೈಯುದ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ವಿಧಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವವರೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಟೈಲರ್ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕ ಹೇಳಿದ …

ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೇಗೇಗೋ ಹೊಲಿದ ಟೈಲರ್ | ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬಟ್ಟೆಯ ಅಂದ ಕೆಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಭಾರೀ ದಂಡ Read More »