‘ ಕಪ್ಪುಏಲಿಯನ್‌ ‘ ಆಗಲು ಹೊರಟ ಸುಂದರ ಯುವಕ ತನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕ್ದ, ಈಗ ಆತ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಯಪಡ್ತೀರಾ !

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಚಿತ್ರ-ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕನಸುಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಕನಸುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿದ್ದು ಊಹಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇರೀತಿ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬನ ಆಸೆ ಕಂಡರೆ, ಒಮ್ಮೆಗೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುವುದರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಆದರೆ, ಈತನ ಈ ಹುಚ್ಚು ಕನಸಿಗೆ ಕಾರಣವೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌದು. ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ ನ ಆಂಥೋನಿ ಲೋಫ್ರೆಡೊ ಎಂಬಾತನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಕನಸು. ಅದುವೇ, ಯಾರೂ ಈತನಕ ಕಾಣದೇ ಇರುವ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿರುವ ಏಲಿಯನ್ ನಂತೆ ಕಾಣಲ್ಪಡುವ ಬಯಕೆ. ತಾನು ಕಪ್ಪು …

‘ ಕಪ್ಪುಏಲಿಯನ್‌ ‘ ಆಗಲು ಹೊರಟ ಸುಂದರ ಯುವಕ ತನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕ್ದ, ಈಗ ಆತ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಯಪಡ್ತೀರಾ ! Read More »