Browsing Tag

biting your

Nail biting: ನಿಮಗೂ ಉಗುರು ಕಚ್ಚುವ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ’ವಿದ್ಯಾ? ಈ ‘ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ’ ಮಾಡಿ,…

ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚುವುದು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಇದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಕೊಳಕು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ.