ಮುಂಜಾನೆ ಚಹಾದೊಂದಿಗೆ ಬಿಸ್ಕೇಟ್ ತಿನ್ನುತ್ತೀರಾ!?? ಹಾಗಾದರೆ ಇಂದೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ತಪ್ಪಿದರೆ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ

ಮುಂಜಾನೆಯ ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅರೆನಿದ್ರೇಯಲ್ಲೇ ಮುಖಕ್ಕೆ ತಂಪನೆಯ ನೀರೆರೆದುಕೊಂಡು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚಹಾದೊಂದಿಗೆ ಒಂದರ್ಧ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಹಿಡಿಡು ಜಗಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತರೆ ಆ ಖುಷಿಗೆ ಪಾರವೇ ಇರದು. ಹೌದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಇದೇ ರೀತಿಯ ದಿನಚರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ಚಹಾದೊಂದಿಗೆ ಬಿಸ್ಕಟ್ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಬೇಸರದ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಳಜಿಯ ಸುದ್ದಿ. ಟೀ ಜೊತೆಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಿಸ್ಕಟ್ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ನೀವು ತಿನ್ನುವ ಬಿಸ್ಕಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನೀಕರಿಸಿದ ಕೊಬ್ಬು …

ಮುಂಜಾನೆ ಚಹಾದೊಂದಿಗೆ ಬಿಸ್ಕೇಟ್ ತಿನ್ನುತ್ತೀರಾ!?? ಹಾಗಾದರೆ ಇಂದೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ತಪ್ಪಿದರೆ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ Read More »