Browsing Tag

Adhar card to lord ganesha

ಗಣೇಶನಿಗೂ ಬಂತು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್!

ಅಯ್ಯೋ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಡ ಹೇಳಿ. ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮುದುಕರವರೆಗೂ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಅಂಥದರಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ?. ಆದರೆ ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡ ರೀತಿ ಗಣೇಶ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ.