ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಳಸಲು ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿ!!!

ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಬ ಮಾಯಾವಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಜನರ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಎದ್ದಾಗ ಶುರುವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಮರಳಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವವರೆಗು ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ , ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹಾಗೂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ದೊಡ್ಡ ತೊಡಕಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಈಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ 3G, 4G ಆಗಿ 5G ಕೂಡ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೆ ಸೇವೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ 4ಜಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ 5ಜಿ ಸೇವೆ ಬಂದರು ಕೂಡ ಮರೀಚಿಕೆ …

ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಳಸಲು ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿ!!! Read More »