ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು ಅದೃಷ್ಟ ಅಥವಾ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ!

ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮದನುಸಾರ ಅಥವಾ ಪುರಾತನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಹಲವು ನಂಬಿಕೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ.ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಸಮಯಗಳಿವೆ.ಹೀಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭವೆಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾಣಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ವೈಫಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೊಳಕು ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದು ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಇಲಿ:

Ad Widget
Ad Widget

Ad Widget

Ad Widget

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದು ಜನರನ್ನು ಆತಂಕಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಅದರ ವಿಚಿತ್ರತೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ವಾಸನೆ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತೆಯ ಆಗಮನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಂದಿ:

ಕೇಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಂದಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದು
ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಲೆಯಾದ ಹಂದಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿದ್ದರೆ ದುರದೃಷ್ಟಕರ. ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಹಂದಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಕೆಲಸವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಂದಿ ಎಡಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಶುಭ ಮತ್ತು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅಶುಭ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೆಕ್ಕು:

ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬೆಕ್ಕು ನಿಮಗೆ ತಿನ್ನಲು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಮಿಯಾವ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಶಕುನ. ಆದರೆ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಇದೇ ಕ್ರಿಯೆ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

ನಾಯಿ:

ನಾಯಿ ಯಾರ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೊಗಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹಣ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿಯ ಕೂಗು ಅತ್ಯಂತ ಅಶುಭ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಕೋತಿ:

ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೋತಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಇದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಮಂಗಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Leave a Reply

error: Content is protected !!
Scroll to Top
%d bloggers like this: