ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು “ಸೆಕ್ಸ್” ಬೇಡ : ಪೋಪ್ ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್

ಪೋಪ್ ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ನೀಡುವ ಕೆಲವೊಂದು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ತೀರಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ವಿವಾದವೇ ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪೋಪ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಚರ್ಚ್‌ ಪರಮೋಚ್ಛ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಪೋಪರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ ಜಾಗತಿಕ ಧರ್ಮಗುರು ಧರ್ಮ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಕ್ರೈಸ್ತರ ನಡುವೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಜೋಡಿ ಸೆಕ್ಸ್ ನಡೆಸಬಾರದು ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ಈಗ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಲ ಅಥವಾ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಎಂಬುವುದು ಗಂಡು …

ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು “ಸೆಕ್ಸ್” ಬೇಡ : ಪೋಪ್ ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ Read More »