Browsing Tag

can we get 300 rs ticket in tirumala directly

Tirupati Darshan Tickets: ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ TTD ಕಡೆಯಿಂದ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ !!

Tirupati Darshan Tickets: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ದೇವಾಲಯವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವೈಶಿಷ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇವಾಲಯವಾದ 'ಕಲಿಯುಗದ ವೈಕುಂಠ’ ಅಂತಾನೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನ ದ ಭೇಟಿಗೆ ಟಿಟಿಡಿ (Tirupati Darshan Tickets)…