Browsing Tag

Buy Gold In Dubai

Gold Price in Dubai : ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆಯೇ? ಸತ್ಯ ತಿಳಿಯಿರಿ

ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರವು ತುಂಬಾ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು 'ಚಿನ್ನದ ನಗರ' ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ನಿಜವೇ?