ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ “ಆಗಸ್ಟ್ ” ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ರಜೆ | ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಹೋಗೋ ಮುನ್ನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಉತ್ತಮ

ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ಹಬ್ಬಗಳ ಸೀಸನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಸಾಲಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇದ್ದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಖಂಡಿತ ಓದಿ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀಡಿರುವ ರಜಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 13 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇದೆ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ರಜಾ ದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದೆ. ಇದು ನೆಗೋಶಿಯೇಬಲ್ …

ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ “ಆಗಸ್ಟ್ ” ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ರಜೆ | ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಹೋಗೋ ಮುನ್ನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಉತ್ತಮ Read More »