ಪಂಚೆ ಸಡಿಲಿಸಿ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಮೋಸಾ ತಿಂದ್ರೆ 51,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀವು ಐಸ್ ಬಕೆಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮತ್ತು ರೈಸ್ ಬಕೆಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರಬೇಕು. ಅವರು ಬಾಹುಬಲಿ ಥಾಲಿ ಮತ್ತು ಬಾಹುಬಲಿ ಹಲೀಮ್ ರುಚಿ ನೋಡಿರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ, ಸಮೋಸಾ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದು ಚಾಲೆಂಜ್, ಚಿಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಡಚಿ ತಿನ್ನಬಹುದು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈ ಗಾತ್ರದ ಸಮೋಸಾ ಅಲ್ಲ. ಬಾಹುಬಲಿ ಸಮೋಸಾ ! ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬೃಹತ್ತಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಬಾಹುಬಲಿ ಸಮೋಸಾವನ್ನು 30 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತಿಂದ್ರೆ, 51 ಸಾವಿರ …

ಪಂಚೆ ಸಡಿಲಿಸಿ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಮೋಸಾ ತಿಂದ್ರೆ 51,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ Read More »