ನಟಿಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ‘ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಬಿಚ್ಚಿ ಓಡಾಡೋ’ ರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ ಮಾಜಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ರಮೇಶ್​ಕುಮಾರ್ | ಮಹಿಳಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಅವಮಾನ !!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಬಿಚ್ಚಿ ಓಡಾಡೋರಿಗೇನು ಗೊತ್ತು ಗಾಂಧಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ರಮೇಶ್​ ಕುಮಾರ್ ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರಾಣಾವತ್ ಹೆಸರು ಹೇಳದೇ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಜಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ರಮೇಶ್​ಕುಮಾರ್. ಆದರೆ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಈಗ ವಿವಾದ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದು ಮಹಿಳಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ತೀವ್ರ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಹಲವು ಮಹಿಳಾ ಕಲಾವಿದರು ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಯಿ ಹರುಕ, ಮಾತಾಡಿದರೆ ಮಹಾನ್ ಆದರ್ಶ ಪುರುಷನಂತೆ ಫೋಸ್ ಕೊಡುವ, ಮಹಾತ್ಮ …

ನಟಿಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ‘ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಬಿಚ್ಚಿ ಓಡಾಡೋ’ ರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ ಮಾಜಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ರಮೇಶ್​ಕುಮಾರ್ | ಮಹಿಳಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಅವಮಾನ !! Read More »