Browsing Tag

adapter charger price

Tech Tips : ಕಪ್ಪು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊಬೈಲ್‌ ಚಾರ್ಜರ್‌ ಯಾಕೆ ಇದೆ? ಇದಕ್ಕೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣ ಉಂಟು!

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಚಾರ್ಜರ್ ನೀಡುವುದು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಮೊಬೈಲ್ ನ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಳಿ ಚಾರ್ಜರ್​​ (White Charger)ನೀಡಲು ಕಾರಣವೇನು??