ಗಮನಿಸಿ : ಗ್ರಾಮ ಒನ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದೊರಕಲಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳು

ಮಡಿಕೇರಿ : ಈಗಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಚಾಲನೆಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮ ಒನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ‘ಅಭಾ’ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾರತ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್(ಎಬಿಎಚ್ಎ) ಕಾರ್ಡ್ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ, ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ವಯ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯರು 14 ಅಂಕಿಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು(Health identification number) ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು …

ಗಮನಿಸಿ : ಗ್ರಾಮ ಒನ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದೊರಕಲಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳು Read More »