Browsing Tag

Career Tips For Students

Career Tips: ಕಲಾ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಕೈ ತುಂಬಾ ಸಂಬಳ ಗ್ಯಾರಂಟಿ!

ಕಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಪುಲ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ ಎಂಬುದು ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.