ಪುರುಷರಿಗೆ ಕಾಡುವ ಈ ‘ ಬ್ಲೂ ಬಾಲ್ ‘ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು? ಇದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೇಗೆ? ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ

‘ಬ್ಲೂ ಬಾಲ್’ ಎಂಬುದನ್ನು ಪುರುಷರು ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪುರುಷರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ‌. ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಪುರುಷರ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಬಹುದು. ನಿಮಗೂ ಬ್ಲೂ ಬಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ಈ ಮಾಹಿತಿ ಓದಿ. …

ಪುರುಷರಿಗೆ ಕಾಡುವ ಈ ‘ ಬ್ಲೂ ಬಾಲ್ ‘ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು? ಇದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೇಗೆ? ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ Read More »