ಬಿಲಿಯನೇರ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿ ಬಂತು| ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು?

ಸಿಲಿಕಾನ್‌ ಸಿಟಿ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಗರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸದ್ಯ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿರುವುದು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಿ ಎಂದು ಟಾಪ್‌ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹೌದು, ವಿಶ್ವದ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ದೇಶದ ಮುಂಬೈ ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿಯು ಈ ಮಹಾನಗರಿಗಳು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತ ವಿದೇಶಿಯ ನಗರಗಳು ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು ಅಚ್ಚಿರಿ ಮೂಡಿಸಿವೆ …

ಬಿಲಿಯನೇರ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿ ಬಂತು| ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು? Read More »