ಗೆಳತಿಯ ಮೃತದೇಹಕ್ಕೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ ಪ್ರೇಮಿ | ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ನೀನೇ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಎಂದ ಪ್ರಿಯಕರ | ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲವೇ?

ಯಾರಿಗೇ ಆದರೂ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ದೊರೆಯುವುದು ಕಡಿಮೇನೇ ಅಂತಾ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವರೇ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಬಿಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೋಹ ಅಂತಹುದು. ಒಂದೊತ್ತಿನ ಗಂಜಿ ಕುಡಿದು ಬದುಕುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡಾ ನೀಡುತ್ತೇ ಈ ಪ್ರೀತಿ, ಹಾಗೆನೇ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಎದುರು ನಿಲ್ಲೋ, ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸೋ ಛಲ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತೇ ಈ ಪ್ರೀತಿ. ಅಂತಹುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಅಮೂಲ್ಯ ಕಥೆ ಒಂದು ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು …

ಗೆಳತಿಯ ಮೃತದೇಹಕ್ಕೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ ಪ್ರೇಮಿ | ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ನೀನೇ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಎಂದ ಪ್ರಿಯಕರ | ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲವೇ? Read More »