ಈತನಿಗೆ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ,” ಸೆಕ್ಸ್ ” ಕೂಡಾ ಕಾರಿನ ಜೊತೆ | ಕಾರಿನ ಜೊತೆ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ !

ಈ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ನೋಡಬೇಕೋ, ಏನೇನು ಕೇಳಬೇಕೋ ? ಆ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು…ಏಕೆಂದರೆಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನ ಅರ್ಕಾನಸ್ ಮೂಲದ ನಥಾನಿಯಲ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವನಿಗೆ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಅದೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲ, ಲೈಂಗಿಕತೆ ಕೂಡಾ ಇದೆ. ಸ್ವಂತ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಈ ನಥಾನಿಯಲ್ ಎಂಬಾತ ಕಾರಿನ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರುವ ಆಸೆಯೇ ಬೇರೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಕಾರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಸ್ತುವಾಗಿ ಕಂಡರೆ, ಈತನಿಗೆ ತನ್ನ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಕಂಡಿದೆ. ಕಾರಿಗೆ ದಾಸನಾಗಿರುವ ನಥಾನಿಯಲ್, ಅದರ …

ಈತನಿಗೆ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ,” ಸೆಕ್ಸ್ ” ಕೂಡಾ ಕಾರಿನ ಜೊತೆ | ಕಾರಿನ ಜೊತೆ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ! Read More »