ರಾಮಾಯಣ ಪರೀಕ್ಷೆ | ಸಾಂದೀಪನಿಯ ಶಾರ್ವರಿ ಎಸ್. ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ

ಪುತ್ತೂರು : ಭಾರತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ನಡೆಸಿದ ರಾಮಾಯಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನರಿಮೊಗರ ಸಾಂದೀಪನಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಶಾರ್ವರಿ ಎಸ್. 8 ನೇ ತರಗತಿ 96 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿ, ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.