ಮತದಾನ । ಕವನಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜಾಗ

ತುಂಬಾ ದಿನಗಳಿಂದ ಓದುಗರ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ಕವನ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶುರು. ಓದುವ ಖುಷಿ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ.

ಸುಧಾಶ್ರೀ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ

Leave a Reply

error: Content is protected !!
Scroll to Top
%d bloggers like this: